Duurzaamheid

De exploitatiekosten van een technische installatie vormen een belangrijk onderdeel van uw investeringsbeslissing. Bovendien willen we maatschappelijk verantwoorde oplossingen bieden. Daarom zijn we specialist in duurzame installatietechniek. Denk aan LED-verlichting, warmtepompen, energysavers, PV-panelen, zonneboilers, warmte- en koudeopslag, warmte-krachtkoppeling, laadpunten voor elektrische auto’s (eventueel in combinatie met zonnepanelen).

Technisch Beheer

Om uw installaties in uitstekende conditie te houden, voeren wij periodieke controles uit, updaten de software, zorgen voor de verplichte keuringen en herstellen of optimaliseren indien nodig. Bovendien monitoren wij de prestatie van uw installaties, op locatie of op afstand. We adviseren over functionaliteit en exploitatiekosten, zorgen voor verbeterplannen, meerjarenbegrotingen, verlichtingsplannen en legionellabeheersplannen. Eventuele storingen verhelpen we 24/7 snel en adequaat.

Elektrotechniek

Achter eenvoudige handelingen, zoals het licht aan- of uitdoen, de intercom gebruiken of een hulpoproep doen, schuilt het vakmanschap van Bectro Installatietechniek. Wij zorgen voor functionele en veilige midden- en laagspanningsinstallaties, verdeelkasten, trafo’s, groepen, bekabeling, noodstroomvoorzieningen en domotica-systemen.

Werktuigbouwkunde

Een functioneel, comfortabel en veilig gebouw draagt bij aan uw omzet, de productiviteit van uw medewerkers, de prestatie van leerlingen of het herstel van patiënten. Daarom zorgen wij voor uitstekende ventilatie, luchtbehandeling, verwarming, koeling, sanitair, riolering, hemelwaterafvoer, brandblusinstallaties, stoominstallaties, waterinstallaties, legionellapreventie en regeltechniek.

Transportinstallaties

Vlot en veilig van A naar B en weer terug; ook daarvoor zorgen we. We geven advies over transportinstallaties die passen bij uw gebouw en gebruiksdoeleinden. Wij ontwerpen, realiseren en beheren uw personenliften, goederenliften en gevelonderhoudinstallaties.

Prefab badkamers

Speciaal voor opdrachtgevers die uitstekende kwaliteit, snelheid en efficiency belangrijk vinden, hebben wij een unieke range prefab badkamers ontwikkeld. De units zijn gemaakt van kwaliteitsproducten die stijlvol ogen en passen bij de uitstraling die u wenst. We zorgen voor een ontwerp op maat, het voorbereidend installatiewerk, de logistiek, het aansluiten van de units en desgewenst de verdere afwerking, ook bouwkundig.

Telematica

U hecht belang aan betrouwbare, snelle en storingsvrije netwerken voor data, internet, telefonie, TV, toegangscontrole, camera en omroepinstallaties. Wij bieden degelijke, flexibele en praktische oplossingen. U kunt rekenen op onze kennis en ervaring op het gebied van ontwerp, installatie en beheer van datanetwerken en telecommunicatie.